17.10.2022

U Domu za starije Trešnjevka, podružnica Drenovačka, održali smo edukacijsku vježbu za djelatnike za rad s vatrogasnim aparatima za početno gašenje vatre. Prije vježbe izvršeno je kratko predavanje o upotrebi aparata za početno gašenje požara, a nakon predavanja većina radnika Doma probala je gasiti vatru aparatom za gašenje požara prahom.