Dana 25.04.2022.godine održali smo edukacijsku vježbu za djelatnike Doma za starije Trešnjevka za rad s vatrogasnim aparatima za početno gašenje vatre

Cilj vježbe bio je upoznavanje djelatnika i štićenika sa uvježbanošću vatrogasaca za gašenje požara i spašavanje ugroženih osoba te mogućnostima vatrogasne tehnike u kriznim situacijama.