Čestitamo našoj operativnoj članici Maja Janječić na položenoj specijalizaciji “Aparati za zaštitu dišnih organa”, uz teorijski dio naša Maja je prošla i “mučilište” u Savskoj. Bravo!