Dana 08.05.2022. DVD Varaždinbreg organizirao je 1. Intervencijsko vatrogasno natjecanje „Varaždinbreg 2022.“ koje je imalo karakter i međunarodnog natjecanja, na kojem je sudjelovala 21 ekipa. Sudjelovala je ekipa iz Republike Slovenije, dvije ekipe iz Istarske županije, tri ekipe iz Krapinsko-zagorske županije, tri ekipe iz Grada Zagreba, jedna ekipa iz Koprivničko Križevačke županije i 11 ekipa iz Varaždinske županije. Na natjecanju u šest točaka simulirale su se na području cijelog Varaždin Brega stvarne vatrogasne intervencije od požara objekta, prometne nesreće sa ozljeđenom osobom, požara otvorenog prostora, rada sa hidrantima, pronalazak i izbava unesrećene osobe, te zadaće na vatrogasnom poligonu.S ponosom smo sudjelovali #vatrogascitresnjevka